رویه های ارسال سفارش

پست پیشتاز 

ارسال توسط پست پیشتاز به سراسر کشور طی مدت ۲۴ الی ۷۲ ساعت ( طبق اعلام شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ) انجام می گیرند . بدیهی است که استفاده از این نوع ارسال منوط به تسویه نمودن صورت حساب خود است . سفارشاتی که هر روز بعد از ساعت ۱۲ ثبت شوند ، روزبعد ارسال خواهند شد و تمامی سفارشاتی که تا قبل از ساعت ۱۲ هرروز به ثبت رسیده باشند در همان روز ارسال می شوند . پس از تحویل بسته پستی توسط ما ، کد رهگیری مرسولات پستی در پنل مربوط به پیگیری سفارشات مشتری درج خواهند شد

تیپاکس

ارسال توسط تیپاکس به سراسر کشور طی مدت ۲۴ ساعت انجام می گیرند . هزینه تیپاکس به صورت پس کرایه می باشد . پس از تحویل بسته توسط ما ، کد رهگیری مرسولات پستی در پنل مربوط به پیگیری سفارشات مشتری درج خواهند شد